Rok 2018 je významným rokem, kdy oslavíme 100. výročí vzniku Československé republiky, 50. výročí Pražského jara (1968), ale také další dějinná jubilea (1938 a 1948).
Připomeňte si s námi magické osmičky 20. století.
Pojďme společně oslavit našich 100 let!

 

Vše začalo rokem 1918, 28. října bylo vyhlášeno Československo.  Konečně se naplnilo české historické státní právo a včele republiky stanul Tomáš Garrigue Masaryk, uznávaný universitní profesor. Od prvních okamžiků své existence se mladý stát postavil na stranu evropské demokracie.

Úspěšný start československé státnosti byl násilně ukončen v září 1938 Mnichovskou dohodou. Stačilo několik podpisů pod dohodou „O nás bez nás“, a první krok k druhé světové válce byl zpečetěn. Průběh 2. světové války a skutečnost, že se obnovené Československo ocitlo v bezprostřední sféře zájmu Stalinem vedeného Sovětského svazu, umožnily v únoru 1948 československým komunistům cestu k neomezené moci.

Dalším osudovým rokem pro československou demokracii byl rok 1968, kdy 21. srpna překročila vojska „bratrské“ Varšavské smlouvy hranice Československa.

V roce 1988 přicházející politické změny v Evropě, na jejichž začátku stála sovětská perestrojka, uvolnily vazby dosud pevně spojeného prosovětského bloku. Postoj československých oficiálních kruhů se však téměř neměnil. Nadále byly odmítány občanské aktivity, což potvrdil nevybíravý policejní zásah na Václavském náměstí v lednu 1989. Pád berlínské zdi, události v Polsku i v Maďarsku a zejména aktivita pražských studentů 17. listopadu 1989 přinutili představitele československých komunistů jednat. Pád této garnitury, vytvoření Občanského fóra a jeho snaha převzít moc v zemi, sklidila úspěch, a v prosinci 1989 byl prezidentem Československa zvolen Václav Havel.

 

Rok 1993, kdy proběhl mírumilovný a poklidný rozchod, který ocenil celý civilizovaný svět, a díky němu mohly vzniknout dva nové, zcela suverénní státy v prostoru integrující se Evropy.

Buďme hrdi na to, odkud pocházíme, připomeňme si události bouřlivé, radostné i ty tragické.