Načítám Akce

« All Akce

100LYMPIÁDA

25. Září, 2018 - 27. Září, 2019

Termín:  25. – 27. 9. 2018

Organizátor:  ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského, SVČ Domeček

Pro koho je akce určena: Základní školy města Chomutova

 • Šestnáctičlenná družstva složená ze žáků 2. – 9. ročníku. Vždy jedna dívka a jeden chlapec z ročníku

Místo:  Areál sportovišť na Zadních Vinohradech (atletické hřiště,  Aquasvět,  SD Aréna a přilehlé prostory pro doprovodný program)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

25. 9. 2018 – 1. den 9:00 – 13:00

9.00 – 11.30 – Slavnostní zahájení

11:45 – 13:00 Štafetový skok z místa Radka Jušky

Hod Jana Železného

26. 9. 2018 – 2. den 9:00 – 13.30

9:00 – 11:30 – AQUASVĚT

Plavecká štafeta Simony Baumrtové

Lovení puků

11:45 – 13:00 ATLETICKÝ STADION

Fotbalový turnaj Pepy Bicana – 11:45 – 13:00 (2. st.) + Vybíjená Petry Čumplové (1. stupeň)

27. 9. 2018 – 3. den 9:00 – 13:30

9:00 – 9:30 Finálové skupiny fotbalu + vybíjené

9:45 – 10:45 Penalta Antonína Panenky

10:45 – 12:00 Přetah lanem Bedřicha Šupčíka

12:15 – 12:45 Štafetový běh Emila Zátopka

13:00 – 13:30 Závěrečný ceremoniál

Akce před zahájením:

Skladba

 • Každá škola připraví (ideálně se žáky 1. st. zhruba tříminutovou pohybovou skladbu na zahájení a představení škol)

Představení školy

 • Každá škola připraví pár vět, které se budou týkat historie školy, případně úspěšných absolventů této školy v oblasti sportu

Vlajka

 • Každá škola obdrží vše na výrobu vlastní vlajky

25. 9. 2018 – 1. den 9:00 – 13:00

Zahájení (9.00 – 11.30)

Kulturní program

 • Pohybová skladba jednotlivých škol
 • Nástup škol s vlajkou – přitom představování školy
 • Olympijská hymna
 • Slib sportovců
 • Slavnostní zahájení 100lympijských her

Sportovní disciplíny

 • Šestnáctičlenná družstva složená ze žáků ZŠ od 2. – 9. ročníku. Vždy jedna dívka a jeden chlapec z ročníku
 • bodování dle pořadí (podle zúčastněných škol) – 11 – 1 bod, po poslední disciplíně vítězí ta škola, která bude mít nejvíce bodů

11:45 – 13:00

Štafetový skok z místa Radka Jušky

 • Od startovní čáry skáče celé družstvo vždy jeden skok, další začíná tam, kde předchozí skončil (o místě dopadu rozhoduje rozhodčí). Vítězí ta škola, která po posledním skoku bude nejdál.

Hod Jana Železného

 • Hod raketkou. Každý žák odhodí jeden hod, výsledkem družstva je sečtení všech výkonů.

Doprovodný program – bude probíhat na přilehlých „sportovištích“

 • Olympijský park – zaštiťuje SVČ Chomutov
 • Paralympijský park – zatím v jednání
 • Intersport – doprovodný program
 • 1. pomoc – doprovodný program s různými stanovišti na zvládnutí poskytování první pomoci

26. 9. 2018 – 2. den 9:00 – 13.30

Sportovní disciplíny – bodování dle pořadí (podle zúčastněných škol) – 10 – 1 bod, po poslední disciplíně vítězí ta škola, která bude mít nejvíce bodů

AQUASVĚT – 9:00 – 11:30

Plavecká štafeta Simony Baumrtové

 • Plavecká štafeta vybraných žáků družstva. Minimálně 2 žáci z prvního stupně. Zbytek štafety 3 chlapci + 3 dívky

Lovení puků

 • Celé družstvo v intervalu 2 minut loví 50 puků. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem ulovených puků.

ATLETICKÝ STADION

Fotbalový turnaj Pepy Bicana – 11:45 – 13:00 (2. st.) + Vybíjená Petry Čumplové (1. stupeň)

FOTBAL

 • Rozlosování družstev do tří základních skupin (4,4,3)
 • Hrací doba 2 x 4 minuty (první poločas dívky, druhý poločas chlapci)
 • Dle pořadí postup do finálových bojů (1. ze skupiny – 1. – 3. místo, …)

VYBÍJENÁ

 • Dle pravidel vybíjené na 2 x 4 minuty
 • Stejný systém bodování jako fotbal

 Doprovodný program – bude probíhat na přilehlých „sportovištích“

 • Olympijský park – zaštiťuje SVČ Chomutov
 • Paralympijský park – zatím v jednání
 • Intersport – doprovodný program
 • Muzeum sportu – v prostorách zimního stadionu (nutno domluvit – press centrum…) + olympijský kvíz (ceny)
 • 1. pomoc – doprovodný program s různými stanovišti na zvládnutí poskytování první pomoci

27. 9. 2018 – 3. den 9:00 – 13:30

Sportovní disciplíny

FINÁLOVÉ SKUPINY FOTBALU + VYBÍJENÉ – 9:00 – 9:30

Penalta Antonína Panenky – 9:45 – 10:45

 • Každý žák družstva kope z určené vzdálenosti na branku.
 • Bodování – 1b – gól po zemi, 2b – gól vzduchem
 • Vítězí družstvo s největším počtem bodů

Přetah lanem Bedřicha Šupčíka 10:45 – 12:00

 • Rozlosování družstev do tří základních skupin (4,4,3)
 • Rozdělení družstva dle stupňů na dvě skupiny
 • Vždy proběhnou dva zápasy. Za každý vyhraný zápas je bod
 • Další postup do finálových skupin stejně jako ve fotbalovém turnaji

Štafetový běh Emila Zátopka 12: 15 – 12:45

 • 16 x půlovál
 • Celé družstvo běží štafetu. Bodování dle doběhu.

Závěrečný ceremoniál 13:00 – 13:30

 • Nástup všech škol + vyhlášení výsledků
 • Slavnostní ukončení 100lympiády

Doprovodný program – bude probíhat na přilehlých „sportovištích“

 • Olympijský park – zaštiťuje SVČ Chomutov
 • Paralympijský park – zatím v jednání
 • Intersport – doprovodný program
 • Muzeum sportu – v prostorách zimního stadionu (nutno domluvit – press centrum…) + olympijský kvíz (ceny)
 • 1. pomoc – doprovodný program s různými stanovišti na zvládnutí poskytování první pomoci

 

Na spolupráci se těší učitelé i žáci ze ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského a především organizační skupina       ve složení:

Mgr. Blanka Legnerová,  Mgr. Markéta Pravdová, Mgr. Jana Pondělíčková,     Mgr. Radek Janout, Mgr. Stanislava Wiedenová, Mgr. Ivana Poláková  a v neposlední řadě ředitel školy Základní školy Chomutov, Ak. Heyrovského Mgr. Miloš Zelenka.

Podrobnosti

Zahájení:
25. Září, 2018
Ukončení:
27. září
Rubriky Akce:
,

Místo konání

ZŠ Heyrovského